Saavutettavuusseloste

Tekoälyrekka.fi-sivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen.

Tekoälyrekan verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty noudattamaan saavutettavuusperiaatteita kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta mukaillen AA-tasoon. Työtä ja kehitystä jatketaan edelleen.

Kiinnitämme kehityksessä erityisesti huomiota tekstisisältöjen ymmärrettävyyteen ja selkeään graafiseen ilmeeseen.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia.

Voit lähettää saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä osoitteeseen verkkoviestinta@omnia.fi.