Tekoäly ja itseohjautuva liikenne Suomessa

Itseohjautuva liikenne on kehittynyt Suomessa viime vuosina nopeasti, ja maassa on tehty useita kokeiluja eri automaatiotason ajoneuvoilla ja liikennejärjestelmillä.

Yksi Suomen merkittävimmistä itseohjautuvan liikenteen kokeiluista on ollut Raision ITS Factoryn ”Sensible 4” -hankkeen robottibussikokeilut Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Kokeiluissa on käytetty Sensible 4 -yhtiön kehittämiä robottibusseja, jotka pystyvät navigoimaan erilaisissa sääolosuhteissa ja ajamaan itsenäisesti tieliikenteessä. Lisäksi Sensible 4 on aloittanut yhteistyön japanilaisen SoftBank Roboticsin kanssa robottitaksin kehittämiseksi.

Muita Suomessa toteutettuja itseohjautuvan liikenteen kokeiluja ovat muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentän robottitaksi- ja kuljetusjärjestelmäkokeilut sekä Lapin yliopiston MaaS (Mobility as a Service) -hankkeessa toteutetut kokeilut, joissa erilaisia kulkumuotoja ja palveluita yhdistetään yhteen saumattomaksi liikkumisratkaisuksi.

Suomi on myös mukana useissa kansainvälisissä itseohjautuvan liikenteen tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten EU:n Horizon 2020 -ohjelman ”Autonomous Road Transport” -projektissa ja Yhdysvaltojen National Renewable Energy Laboratoryn kanssa toteutettavassa robottiautojen testausyhteistyössä.

Automatisoitujen autojen trendit ovat Suomessa samanlaisia kuin muuallakin maailmassa. Kehitys etenee kohti yhä kehittyneempiä automaatiotasoja ja mahdollisuuksia yhdistää itseohjautuvia ajoneuvoja ja älyliikennettä yhteen. Suomessa on myös keskitytty erityisesti sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten kulkumuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Suomessa on otettu myös käyttöön lainsäädäntöä, joka mahdollistaa automaattiajoneuvojen testauksen ja käytön tieliikenteessä. Vuonna 2018 voimaan astunut laki mahdollistaa kokeiluluvan saaneiden automaattiajoneuvojen käytön tieliikenteessä kokeilualueilla. Lisäksi liikenteen automaation ja digitalisaation edistämiseksi on perustettu Trafin koordinoima Digital Transport Finland -ohjelma.

AI:n rooli robottiliikenteen kehityksessä

Tekoälyllä on keskeinen rooli itseohjautuvan liikenteen kehityksessä. Itseohjautuvat ajoneuvot perustuvat laajalti erilaisiin sensori- ja tietojärjestelmiin, jotka keräävät ja analysoivat tietoa ympäristöstä, jotta ajoneuvot voivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti. Tekoälyllä on tärkeä rooli näiden järjestelmien toiminnassa, sillä se mahdollistaa ajoneuvojen oppimisen ja sopeutumisen ympäristöönsä.

Esimerkiksi itseohjautuvissa ajoneuvoissa käytetään syväoppimista, joka mahdollistaa ajoneuvojen oppimisen ja sopeutumisen erilaisiin liikennetilanteisiin ja olosuhteisiin. Syväoppimisella ajoneuvojen tietojärjestelmät voivat oppia tunnistamaan erilaisia esineitä ja esteitä ympäristössään, ja siten tunnistaa liikenteen esteet ja mahdolliset vaaratilanteet.

Lisäksi tekoäly mahdollistaa itseohjautuvien ajoneuvojen kommunikoinnin keskenään ja muiden liikenteessä olevien laitteiden kanssa. Esimerkiksi älyliikennejärjestelmien avulla ajoneuvot voivat jakaa tietoa reaaliaikaisesti, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lopuksi, tekoälyä käytetään myös itseohjautuvien ajoneuvojen suunnittelussa ja testauksessa. Simulaatiot ja virtuaalinen testaus mahdollistavat monimutkaisten liikennetilanteiden simuloinnin, mikä auttaa kehittäjiä arvioimaan ajoneuvojen suorituskykyä erilaisissa olosuhteissa. Tämä auttaa varmistamaan itseohjautuvien ajoneuvojen turvallisuuden ja luotettavuuden ennen niiden käyttöönottoa liikenteessä.

Scroll to Top