Mitä tekoäly on?

Tekoäly pääpiirteissään on koneiden tai tietokonejärjestelmien toimintaa tavalla, joka simuloi ihmisälyä. Se onkin hiljainen, mutta käänteentekevä apurimme, joka näkyy pieninä huomaamattomina muutoksina lähes kaikessa mitä päivittäin teemme. Tekoäly läpäisee yhteiskunnan kaikkine toimintoineen eikä ole sellaista alaa, jossa tekoälyä ei voisi tavalla tai toisella hyödyntää. Tietojenkäsittelytieteissä tekoäly kattaa useita sovellusaloja, erityisesti koneoppimisen, jonka ansiosta tietokoneet voivat oppia ilman erillistä ohjelmointia. Koneoppimisen ja erityisesti syväoppimisen edistysaskeleet ovat mahdollistaneet tekoälyn räjähdysmäisen yleistymisen viime vuosina.

Miten tekoäly näkyy?

Puheentunnistus, luonnollisen kielen tunnistus, konenäkö, hakusuositukset ja sähköpostien suodatus ovat kaikki esimerkkejä koneoppimista hyödyntävästä tekoälystä. Kun etsit tietoa tai ostat verkosta tai käytät vaikka musiikki- tai elokuvapalveluita, ehdotetut tulokset tai suositukset ovat tekoälyn aikaansaannosta.

Voiko tekoäly olla ihmisen tavoin älykäs ja viisas?

Tekoäly on saanut nimensä siitä, että monet sen sovellukset vaikuttavat älykkäiltä. Tänä päivänä tekoälyssä on pohjimmiltaan kyse ennusteiden tekemisestä. Tekoälyä voisi ajatella jonkinlaisena ennustuskoneena, joka tekee käytössä olevan datan perusteella ennusteita datasta, jota ei vielä ole. Toinen tekoälyn keskeinen tunnusmerkki on sen kyky oppia sille syötetystä datasta ja hyödyntää oppimaansa asetettujen tavoitteiden tai tehtävien saavuttamiseksi. Vaikka esimerkiksi chatbotin kanssa keskustellessa tulee tunne, että sen takana olisi oikeaa älyä, niin oikeasti kyse on toistaiseksi vielä koneoppimisesta, ei aidosta älykkyydestä.

Miksi tekoälystä puhutaan juuri nyt?

Tekoälystä on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta nyt pilvipalvelujen tarjoaman valtavan laskenta- ja tallennuskapasiteetin ansiosta sitä on vasta viime vuosien aikana aidosti pystytty kehittämään ja hyödyntämään ja monimutkaisten tekoälyä palvelevien algoritmien kehittäminen on vihdoin mahdollista.


Omnia AI Lab

Digitaalinen yhdenvertaisuus on osa yhteiskuntavastuuta. Yrityksillä taas on paljon yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteita. Omnia AI Labin toimintatapa tarjoaa yrityksillekin uuden tavan toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Digitaaliseen tasa-arvoisuuteen voidaan vaikuttaa myös tällä tavoin.

Omnia AI Lab on Espoon vastaus tekoälyn tuoman sosiaalisen inkluusion ja digitaalisen yhdenvertaisuuden haasteeseen. Se on Espoon kaupungin aloitteesta v. 2017 käynnistetty digitaalisen yhdenvertaisuuden kiihdyttämö, jossa eri elämäntilanteissa olevat oppijat voivat päivittää tekoälyosaamista matalan kynnyksen periaatteella. AI Lab on tekoälyn soveltamisen edelläkävijä. 

Lue lisää Omnia AI Labista.

Omnia AI Labin yhteystiedot

Heidi Rajamäki-Partanen, projektijohtaja
p. 040 126 7182, heidi.rajamaki-partanen@omnia.fi

Timo Witikainen, projektipäällikkö
p. 040 126 7417, timo.witikainen@omnia.fi